Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Розглядаються проблеми розвитку земельних відносин сільськогосподарських товаровиробників у нових умовах господарювання. Вносяться пропозиції щодо запровадження іпотечного кредитування в аграрній галузі в контексті сучасних умов.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
земельні відносини, фінансово-кредитне забезпечення, кредитний механізм, земельні ресурси, земельна реформа, земельна іпотека, земельные отношения, финансово-кредитное обеспечение, кредитный механизм, земельные ресурсы, земельная реформа, земельная ипотека, land relations, financial and credit provision, credit mechanism, land resources, land reform, land mortgage
Бібліографічний опис
Бечко В.П., Бечко П.К., Колотуха С.М. Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування / В.П. Бечко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2018. – Вип. 92. – Ч.2.: Економічні науки. – 148 с. (С. 32-43 (0,74 д.а.).