Інфраструктура в умовах транзитивної економіки

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Скринько, Микола Максимович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: Екограф
Інструкція
В сучасних умовах глобалізації економіки відбуваються цікаві трансформації ролі і місця окремих галузей у господарському комплексі. У цих процесах чи не найголовнішу роль відіграє інфраструктура. При цьому традиційний галузевий склад інфраструктури бачиться набагато ширшим. Так, забезпечення сучасних трансформаційних процесів у економіці неможливе без інформаційної, інституційної, ринкової інфраструктури. Саме тому монографія має саме таку назву, яка дає змогу дивитись на проблему ширше. В монографії розглядаються головні тенденції розвитку інфраструктури, та її ролі у трансформації географічного простору. Якщо вказані тенденції вірно інтерпретовані авторами, то вже через років 10-15 слід очікувати «глобального перерозподілу просторового ресурсу» на користь «світових міст» саме завдяки інфраструктурі. В таких умовах Україна з її «центральними місцями» опиниться на периферії сучасної постіндустріальної цивілізації і не зможе брати активну участь у світових (навіть європейських) економічних процесах. Робиться цікавий висновок – інфраструктура у сучасному світі поступово перетворюється з обслуговуючої галузі на провідну навіть базисну. Зразу ж постає запитання про суб’єктивність поділу галузей економіки на «виробничі» та «невиробничі». Автори, закладаючи цей сумнів, затверджують – галузі які виробляють інформацію, а, отже, забезпечують новий зміст інфраструктури, також матеріальні. Монографія написана економіко-географом і економістом, тому буде цікавою широкому колу читачів.
Опис
Наукова монографія
Ключові слова
Інфраструктура, транзитивна економіка, трансформаційні процеси, глобальний перерозподіл, центральні місця.
Бібліографічний опис
Інфраструктура в умовах транзитивної економіки. Монографія. Харків: Екограф, 2004.- 256 с.