Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 575
 • Матеріал
  Глобальні проблеми сучасності Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання, ОР «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія»
  (УНУС, 2024, 2024) Балабак О.А. ; Балабак А.В.
  Актуальність вивчення дисципліни «Глобальні проблеми сучасності» зумовлена: а) викликами світових інтеграційних процесів; б) неконтрольованим збільшенням кількості населення планети на фоні реґіональних демогеографічних диспропорцій розвитку (депопуляція, високий рівень природного приросту, низька тривалість життя; міграційні потоки; біженці; псевдоурбанізація); в) загостренням продовольчої проблеми (голод, переїдання, незбалансоване харчування); г) вичерпністю сировинних та енергетичних ресурсів та пошуком нових видів сировини й альтернативних джерел палива й енергії; г) погіршенням стану здоров’я населення (епідемія COVID-19, хвороби цивілізації тощо); ґ) зростанням рівня агресії у світі на фоні високого рівня мілітаризації глобальних й реґіональних держав (загроза початку ІІІ світової війни, гібридні й інформаційні війни, тероризм та ін.); д) подоланням диспропорцій соціально-економічного розвитку реґіонів та держав; е) викликами соціальних негараздів (злочинність, наркоманія тощо).
 • Матеріал
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи Розрахунок обсягів ресурсно-цінних сировинних компонентів, що входять до складу ТПВ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія»)
  (Умань: УНУС, 2024, 2024) Балабак О.А. ; Балабак А.В.
  Проблема муніципальних відходів не нова, але, нажаль, дотепер полігони та несанкціоноване розміщення обсягів твердих побутових відходів відіграють вирішальну роль для всіх регіонів України. У цей час все очевидніше стає необхідність розробки економічно безпечних технологій та обладнання для знешкодження й переробки твердих побутових і промислових відходів, а також сміттєпереробних центрів (СПЦ) по їхньому сортуванню та переробці з метою використання ресурсно-цінних компонентів, що входять до складу твердих побутових відходів (ТПВ), як вторинну сировину.
 • Матеріал
  ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДОВОЇ СТРУКТУРИ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CLEMATIS L.
  (Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України. Умань, 2023) Музика Г.І. ; Балабак А.В. ; Гончар Н.О.
  Клематиси відносяться до числа стародавніх квіткових рослин на Землі. Вік їх викопних решток оцінюється спеціалістами в 22,5 мільйонів років. Найдавніша згадка про них відноситься до 1548 року. Слово «Клематис» увійшло в латинську термінологію від давньогрецького слова «Клема» – вусик. Уперше цей термін згадує Діоскорид при описі витких рослин, родова назва вперше була опублікована К. Ліннеєм в «Species plantarum». У садах Європи клематиси культивуються понад 400 років. Види роду Clematis ростуть в 28 з 34 флористичних областей Земної кулі. За життєвими формами рослини дуже різноманітні (від напівчагарників до дерев'янистих ліан).
 • Матеріал
  Ґрунтовий бур агрометеорологічний для виготовлення скважин різного діаметру
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Кравцова Ірина Віталіївна ; Ситник Олексій Іванович ; Мелентьєв Олег Борисович ; Денисик Богдан Григорович ; Філімонова Ірина Афанасіївна
 • Матеріал
  Аналіз шкідливого впливу новітніх технологій у будівництві на інертні компоненти ландшафту
  (Warsaw, Poland. International Science Group., 2023-07-28) Сонько С.П ; Зеленчук І.Д.
  Впродовж останніх років технології в будівництві зазнали стрімкого розвитку та вдосконалення, в значній мірі такий прогрес викликав необхідність швидкого вирішення найбільш складних соціально-економічних проблем. Однак, застосування нових технологій в будівництві можливе тільки після ґрунтовного дослідження ефективності нової технології чи матеріалу, а також впливу в системі «людина-довкілля». Географічний аспект цієї проблеми простежується у сучасному доволі складному становищі української економіки, яка, знаходячись у стані перманентних військових дій потерпає від систематичних руйнувань капітальних споруд та елементів інфраструктури. При цьому, можна стверджувати про повсюдний характер ракетних обстрілів зі сторони країни-агресора, наслідків яких зазнає вся територія України. З початком збройної агресії питанням формування белігеративних ландшафтів приділяється усе більше уваги. Проте актуальність нашої статті ми вбачаємо у дослідженні перспектив післявоєнного відновлення зруйнованих територій, зокрема на основі застосування новітніх більш ефективних технологій будівництва.