Актуальні питання організації обліку, контролю й аналізу розрахунків з контрагентами

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: ХНАУ, 2018
Інструкція
Організація обліку, контролю й аналізу розрахунків між контрагентами вимагає дієвого нормативно-правового та законодавчого підґрунтя. Кожен суб’єкт підприємницької діяльності здійснює придбання чи реалізацію матеріальних цінностей, отримує чи надає послуги, погашаючи при цьому дебіторську та кредиторську заборгованість грошовими коштами, їх еквівалентами та іншими активами, яка утворилася в результаті здійснення господарських операцій.
Опис
Ключові слова
організація обліку, контроль і аналіз розрахунків, розрахунки з контрагентами, господарські договори
Бібліографічний опис
Оляднічук Н.В. Актуальні питання організації обліку, контролю й аналізу розрахунків з контрагентами / Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: зб. тез доповідей / Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8-9 листопада 2018 р.) / Харк. нац. аграр. ун.-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – С. 64-65