Кафедра менеджменту

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 115
 • Матеріал
  Соціально-економічні погляди Макса Вебера
  (Умань: Візаві, 2023-11-02) Вуйченко Марина Анатоліївна
 • Матеріал
  Забезпечення продуктивного менеджменту при заснуванні бізнес-стартапу: ідеї та виклики
  (Економіка та суспільство: електрон. наук. фах. вид, 2024-01-26) Вуйченко Марина Анатоліївна ; Агєєва Ірина Вікторівна ; Плотніченко Світлана Романівна
  У статті розглядаються різні аспекти забезпечення продуктивного управління на етапі заснування стартапу, а також визначається його роль у розв’язанні складних питань сучасної підприємницької системи. Мета цієї розвідки – розглянути інноваційні ідеї та визначити виклики, пов'язані з ефективним управлінням стартапами. Результати роботи свідчать про важливість стратегічного планування, оптимізації ресурсів і гнучкого лідерства як значимих складових ефективного управління стартапами. Отже, дослідження підтверджує ключову роль продуктивного менеджменту у просуванні стартапів до успішного розвитку. Підприємці й управлінці мають активно впроваджувати інноваційні стратегії, адаптуватися до мінливої ринкової ситуації та формувати стійку організаційну культуру, щоб долати виклики та використовувати можливості
 • Матеріал
  Обґрунтування необхідності регулювання соціально-трудових відносин в умовах війни
  (Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2023-12-27) Вуйченко Марина Анатоліївна
  В статті аналізується сучасний стан соціально-трудових відносин та визначається необхідність їх регулювання в умовах війни, що триває на теренах України. Обґрунтовуються фактори, які впливають на здійснення ефективної соціальної політики в галузі трудових відносин. В статті зазначається, що соціально-трудові відносини – це відносини між робітником, роботодавцем та державою, спрямовані на задоволення соціальних потреб кожного з учасників цих відносин в процесі використання праці та її результатів. Вони є основою, соціальним і економічним фундаментом будь-якої економічної системи, «серцевиною» усього комплексу суспільних відносин, оскільки від їх характеру та досконалості безпосередньо залежать якість трудового життя, соціально-трудових відносин у суспільстві, продуктивність праці і, зрештою, соціально-економічний прогрес. В статті наголошується, що в умовах війни, яка на даний час триває, та запровадження Президентом України воєнного стану важливо повернутися до вивчення проблеми регулювання соціально-трудових відносин та окреслити основні особливості використання трудових ресурсів під час війни, визначити способи підвищення ефективності праці та її продуктивності, реального стану зайнятості та безробіття тощо. В статті зазначається, що норми трудового законодавства, що успішно діяли у довоєнний період, зазнають змін у відповідності із реаліями сьогодення. Так, відповідно до ст.43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. В статті наголошується, що важливим елементом управління соціально-трудовими відносинами є укладання трудових договорів між роботодавцями і працівниками. Режим воєнного стану спонукає роботодавців укладати трудові договори, перш за все, з урахуванням таких вимог: необхідність оперативного залучення до виконання робіт нових виконавців, ліквідація дефіциту кадрів, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників через евакуацію і міграція як в відносно безпечні регіони України, так і за кордон, а також втрата працездатності частини учасників бойових дій.
 • Матеріал
  Соціальна самореалізація життєвих стратегій випускників Уманського національного університету садівництва
  (ДП «Експрес-об’ява», 2023-12-09) Вуйченко Марина Анатоліївна
  Викладено результати соціологічного моніторингу соціально-професійної кар’єри випускників Уманського національного університету садівництва 1950-2010 років. Встановлено, що існують суттєві відмінності в професійній самореалізації випускників університету 1950-1990 років («радянського періоду») та 1991-2010 років («періоду незалежності»). В цілому випускники високо оцінюють рівень своєї професійної підготовки у порівнянні із іншими навчальними закладами
 • Матеріал
  Роль управління соціальним розвитком персоналу підприємств в формуванні трудового потенціалу країни
  (Сумський державний університет, 2023-11-30) Вуйченко Марина Анатоліївна ; Яроміч М.М