Моделі і методи теорії прийняття рішень

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Ковальов, Леонід Євгенійович
Kovalyov, L. E.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: "АНФ ГРУП"
Інструкція
Підручник містить систематичне викладення основних питань теорії прийняття рішень: прийняття рішень в умовах визначеності – математичне програмування (лінійне, нелінійне, цілочислове та динамічне); прийняття рішень в умовах невизначеності – стохастичне програмування, теорія ігор та статистичних рішень; прийняття багатоцільових рішень; марковські процеси в прийнятті рішень. Окремий розділ присвячений основам імітаціонного моделювання, як альтернативі математичному моделюванню. Розглянуті деякі питання застосування інтегрованого середовища MathCad для розв’язання задач оптимізації. Теоретичний матеріал супроводжується значною кількістю прикладів, після кожного розділу подані питання для самоконтролю та вправи для самостійного розв’язування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними та інженерними спеціальностями.
Опис
Ключові слова
математичне програмування, дослідження операцій, лінійне програмування, системи масового обслуговування, моделі управління запасами, мережеве планування, теорія ігор, імітаційне моделювання, стохастичне програмування, mathcad
Бібліографічний опис
Дякон В. М. Моделі і методи теорії прийняття рішень : Підручник / В. М. Дякон, Л. Є. Ковальов. - Київ: "АНФ ГРУП", 2013. - 603 с.