Науково-технічна розробка «Геоінформаційне моделювання типології сільського господарства Лісостепу України з метою розробки екологічно толерантних агроекосистем»

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Кисельов, Юрій Олександрович
Березовський, Володимир Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Авторська розробка
Інструкція
Проект націлений на екологізацію сільськогосподарського природокористування шляхом наукового обґрунтування виробничої спеціалізації окремих господарств залежно від природних і економічних умов, в яких вони працюють. Невідповідність сучасної спеціалізації таким умовам призводить як до зниження економічної ефективності окремих галузей, так і до негативних екологічних наслідків, зокрема, до катастрофічного падіння природної родючості ґрунтів. Максимальне «вписання» спеціалізації господарств у природні ландшафти із застосуванням методів багатоцільового геоінформаційного моделювання стане дієвим інструментом для оптимізації землекористування, а також для постійного коригування грошових оцінок земель у межах Державного земельного кадастру. Розроблена геоінформаційна система дозволить значно оптимізувати землевпорядні роботи як на рівні адміністративних районів, так і всієї України. Зокрема, за допомогою розробленої ГІС передбачається виділення ключових господарств для кожного з типів агроландшафтів, в яких будуть впроваджені екологічно толерантні технології, розроблені авторами проекту в попередніх дослідженнях. Прогнозований щорічний економічний ефект від впровадження ГІС складе приблизно від 50 до 100 млн. грн.
Опис
Інноваційний науково-технічний проект на виборення гранта Міносвіти України
Ключові слова
виробничий, типологія, сільський, вписання, екологізація, природокористування, геоінформаційний, система
Бібліографічний опис
Підбірка наукових матеріалів кафедри екології та безпеки життєдіяльності