УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-11
Автори
Аніщенко, Галина Юріївна
Уланчук, Володимир Семенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Білоцерківський національний аграрний університет
Інструкція
У статті обґрунтовано необхідність вдосконалення введення управлінського обліку в практику аграрних підприємств. Розглянуто основні проблеми, які стоять на заваді його практичної реалізації. Запропоновано шляхи створення передумов повноцінного функціонування системи управлінського обліку, які враховують особливості господарської діяльності аграрних підприємств. Управлінський облік як складова обліково-інформаційної системи підприємства є передумовою ефективно функціонуючої системи менеджменту та гарантією стабільної роботи суб’єктів господарювання.
Опис
Ключові слова
управлінський облік, інформаційна система, управління, організація обліку, адміністрування, виробничий облік, стратегічний облік
Бібліографічний опис
Уланчук В.С. Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження / В.С. Уланчук, Г.Ю. Аніщенко // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун–ту. – Біла Церква, 2013. – № 11 (106). – С. 50-54.