Забур’яненість посівів ярого ячменю за комплексної дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти та сульфонілсечовини

Немає доступних мініатюр
Дата
2007
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Стаття присвячена вивченню дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти (Дікопур-Ф) й сульфонілсечовини (Гранстар) на забур’яненість посівів ярого ячменю та знищення окремих видів бур’янів, залежно від фази їх розвитку. Статья посвящена изучению действия баковых смесей гербицидов производных арилоксиуксусной кислоты (Дикопур-Ф) и сульфонилмочевины (Гранстар) на засоренность посевов ярового ячменя и уничтожение отдельных видов сорняков в зависимости от фазы их развития.
Опис
Ключові слова
Гербіциди, бакові суміші, забур’яненість, ячмінь ярий
Бібліографічний опис
Грицаєнко З.М. / Забур’яненість посівів ярого ячменю за комплексної дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти та сульфонілсечовини / Грицаєнко З.М., Карпенко В.П. // Таврійський науковий вісник – Херсон, 2007. – Вип. 52. – С. 39 – 43.