Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1859
Title: Забур’яненість посівів ярого ячменю за комплексної дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти та сульфонілсечовини
Authors: Карпенко, Віктор Петрович
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Keywords: Гербіциди
бакові суміші
забур’яненість
ячмінь ярий
Issue Date: 2007
Citation: Грицаєнко З.М. / Забур’яненість посівів ярого ячменю за комплексної дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти та сульфонілсечовини / Грицаєнко З.М., Карпенко В.П. // Таврійський науковий вісник – Херсон, 2007. – Вип. 52. – С. 39 – 43.
Abstract: Стаття присвячена вивченню дії бакових сумішей гербіцидів похідних арилоксиоцтової кислоти (Дікопур-Ф) й сульфонілсечовини (Гранстар) на забур’яненість посівів ярого ячменю та знищення окремих видів бур’янів, залежно від фази їх розвитку. Статья посвящена изучению действия баковых смесей гербицидов производных арилоксиуксусной кислоты (Дикопур-Ф) и сульфонилмочевины (Гранстар) на засоренность посевов ярового ячменя и уничтожение отдельных видов сорняков в зависимости от фазы их развития.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1859
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007 Забур’яненість ....pdf188.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.