Географічна методологія сталого розвитку.

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Обрій
Інструкція
На сьогодні найбільш відомий досвід побудови географами ідеальних просторових моделей, в яких формалізується взаємодія природи і суспільства (Кристалер, Льош, Ізард, Родоман, Топчієв). Проте, в них поза увагою залишається головне запитання – як, в результаті якого процесу людство змогло так докорінно втрутитись в природні екосистеми? Нами указана взаємодія розглядається з позицій ретроспективного аналізу просторового розвитку популяції Homo Sapiens. В основу формування матеріально-речовинних і інформаційних потоків цієї взаємодії покладено екосистемну динаміку, яка має втілення у відповідних просторових процесах.
Опис
Матеріали Зїзду Географічного товариства України
Ключові слова
сталий розвиток, просторова динаміка, природні екосистеми
Бібліографічний опис
Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Т.ІІІ. Київ: Обрій,2004.- С.25-27.