Наймана праця в умовах трансформації економічних відносин в постсоціалістичних країнах

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-11-29
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ЦК''КОМПРИНТ'
Інструкція
В дисертаційній роботі досліджується сутність та роль найманої праці у суспільному відтворенні, її взаємозв’язок з поступальним розвитком соціально–економічних відносин. Здійснено ретроспективний аналіз базових економічних концепцій, що дає можливість осмислити фундаментальні положення, закони та принципи, на яких базуються сучасні наукові підходи щодо трактування змісту категорії «наймана праця». В дисертації доведено, що державна політика регулювання зайнятості найманої праці в Україні повинна перелаштуватися з економічних орієнтирів, таких як економічне зростання, на усунення або ж пом’якшення соціально–культурних проблем та покращення загального психологічного стану трудового потенціалу населення держави. Здійснено комплексну оцінку стану й тенденцій розвитку соціально–економічних відносин як у постсоціалістичних країнах, так і в Україні. Обґрунтовано авторське визначення категорії «наймана праця» як процес реалізації усієї сукупності нагромаджених здібностей та набутих умінь працівника, що дає змогу реалізувати індивідуальні конкурентні переваги через перетворення та вартісні зміни, зумовлені співвідношенням попиту і пропозиції регульовані формальними та неформальними інституціональними нормами суспільства.
Опис
Ключові слова
наймана праця, трансформаційні зміни, постсоціалістичний простір, ринок праці, державна політика, соціальне партнерство
Бібліографічний опис
Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / І. О. Удовенко. - Київ, 2013. - 20 с.