Кафедра економіки

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 173
 • Матеріал
  Роль і значення контролю в управлінні витратами
  (м. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020-07-25) Пархоменко, Людмила Андріівна
  Теорія і практика господарювання в умовах ринку підтверджують ситуацію, що витрати є чи не найважливішим об'єктом управління, який визначає стан і перспективи функціонування господарських структур.
 • Матеріал
  Поняття, класифікація та функції витрат
  (Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021-06-25) Пархоменко, Людмила Андріівна
  Сучасні підходи до поняття та класифікації витрат відрізняються значною різноманітністю. Головним фактором у даному випадку є необхідність пристосування потреб класифікації витрат до конкретних підприємств та галузей діяльності.
 • Матеріал
  Теорія вартості в сучасній економічній науці
  (Полтава: ЦФЕНД, 2021-08-25) Пархоменко, Людмила Андріівна
  Витрати є базовою економічною категорією в економічній науці. Вона тісно пов’язана з реальними проблемами підприємств, рівнем їх економічної ефективності. Для того, щоб більш детально зрозуміти економічний зміст витрат необхідно розглянути проблему значно ширше, спираючись на базове економічне поняття вартості.
 • Матеріал
  Підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту
  (Kharkiv, Ukraine, 2021-11-01) Пархоменко, Людмила Андріівна
  Розглянуто підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту.
 • Матеріал
  Економічна функція сімейних домогосподарств в новій економіці
  (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".Серія: "Економічні науки" - 2021, 2021-04) Костюк, Віра Степанівна ; Безпаленко, Ольга Володимирівна ; Костюк, Артем Ярославович
  Сімейне домогосподарство виконує багато функцій, проте узагальнюючу можна визначити як відтворення різних аспектів своєї життєдіяльності. Серед його основних функцій необхідно виділити економічну, на якій ґрунтується повноцінна реалізація всіх інших функцій. Адже функціонування окремого сімейного домогосподарства безпосередньо залежить від економічного забезпечення. Виконання економічних функцій цієї господарської одиниці забезпечує виробництво (сімейний бізнес), обмін з іншими суб’єктами ринкової системи, споживання, формування необхідного рівня споживчого попиту, заощадження та інвестування, вирішення різноманітних проблем ведення домашнього господарства, формування і відтворення людського капіталу. Виробництво, як одну серед економічних функцій сімейного домогосподарства, необхідно розглядати в двох аспектах: діяльність, метою якої є отримання доходу; самообслуговування та господарсько-побутові роботи всередині власного домогосподарства для задоволення потреб лише його членів.