ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРОПЕРАТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-05-20
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХДАК
Інструкція
Основним фактором ефективної роботи туроператорської компанії є кількість і якість продажів. Проте, на ефективність роботи туроператорських компаній мають вплив багато внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних, політичних, організаційних та інституційних факторів. Незважаючи на великий потенціал розвитку міжнародного туризму, Україна займає відносно низькі позиції на міжнародному туристичному ринку. Тому вітчизняні туроператорські компанії мають шукати шляхи для покращення результатів своєї діяльності.
Опис
Підвищенню результативності діяльності туроператорів сприяють принципи ефективної роботи підприємств туристичного комплексу, засновані на оптимальному поєднанні та збалансованості факторів, що впливають на продуктивність діяльності.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Економічні аспекти діяльності туроператорських компаній у сучасних умовах. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19–20 травня 2022 р. / За ред. проф. В. М. Шейка та ін. — Харків : ХДАК, 2022.С. 218-220.