Нові підходи до виділення регіонів в річищі сучасних геополітичних реалій.

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Научный журнал «Архивариус»
Інструкція
The last political events in Ukraine are related to the society-geographical processes. This article is the attempt of estimation of these events from positions of geopolitics - so far young direction Ukrainian geography. From point of author the last dramatic events on the east of Ukraine are a direct display of laws of geopolitics. Account these, and other laws of the objective forming of regions very important for provides of administrative reform.
Опис
Стаття у наукометричному виданні
Ключові слова
регіон, геополітика, обєктивний, процес
Бібліографічний опис
Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по мате-риалам VІ международ-ной научно-практичес-кой конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академичес-кий уровень). – К. : Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – 180 с. - С.С.80-84. Наукометричне видання. Цит. в РИНЦ