СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06-10
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Кисельов, Юрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон: ХДАЕУ
Інструкція
Глобальні зміни кліматичних умов закономірно зумовлюють пересування меж природних зон, посилюють екотонізацію (розмивання ландшафтних меж) поверхні суходолу, а отже – неминучо призводять до корекції зональної спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Ми поставили на меті дослідити зазначені явища на прикладі Черкаської області, яка розташована в самому центрі нашої держави та має аграрну спеціалізацію в загальноукраїнському територіальному розподілі праці. На території Черкащини за співвідношенням галузей спеціалізації нами виділено 9 виробничих типів господарств. Основу формування головних типів склали зернове господарство, вирощування технічних олійних культур і м’ясо-молочне скотарство. На формування підтипів найбільшою мірою вплинули свинарство, молочно-м’ясне скотарство, буряківництво та деякі інші галузі.
Опис
Тези міжнародної конференції
Ключові слова
кліматичний, район, господарство, сільський, зміни
Бібліографічний опис
Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: ішення: Матеріали ІV Міжна-практичної конференції [Херсон, 10-11 червня 2021 року]. Херсон: ХДАЕУ, 2021. 352 с.- С.С. 279-283.