Реакція антиоксидантних ферментних систем рослин гороху на застосування гербіцидів і біостимуляторів росту

Немає доступних мініатюр
Дата
2003
Автори
Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна
Макаринський, Олександр Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманське видавничо-поліграфічне підприємство
Інструкція
Досліджували активність каталази, пероксидази та поліфенолоксидази в рослинах гороху залежно від впливу гербіцидів базаграну М, агрітоксу та пантери, внесених окремо та сумісно з біостимулятором росту Емістим С. Внесення гербіцидів окремо й сумісно з біостимулятором росту в посівах гороху впливало на проходження реакцій обміну речовин в них, що виявлялось в активізації ферментів каталази і пероксидази в фазі бутонізації та утворення бобів.
Опис
Ключові слова
Емістим С, ферменти, каталаза, пероксидаза, поліфенолоксидаза, горох, базагран М, агрітокс, пантера, гербіцид, біостимулятор
Бібліографічний опис
Грицаєнко З.М. Реакція антиоксидантних ферментних систем рослин гороху на застосування гербіцидів і біостимуляторів росту / З.М.Грицаєнко, О.Ю.Макаринський // Зб. наук. праць УДАУ "Біологічні науки і проблеми рослинництва", Умань,2003.- С.36-39.