Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.
Інструкція
В статті розкрито суть біологічних активів, їх належності до певної класифікаційної групи, оцінки та обліку. Дослідженнями встановлено, що при організації первинного обліку біологічних активів тваринництва порушується один з принципів бухгалтерського обліку, зокрема принцип повного висвітлення. Для вирішення проблеми запропоновано внесення змін в діючі форми первинних документів та регістрів синтетичного обліку з урахуванням методичних рекомендацій з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
поточні біологічні активи, довгострокові біологічні активи, первинний облік біологічних активів, синтетичний та аналітичний облік біологічних активів
Бібліографічний опис
Olyadnichuk N.V, PhD in Economics, Mykhailovyna S.O., PhD in Economics, Ivanova N.А., PhD in Economics Економічний простір: Збірник наукових праць. – №121. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 201-212