Теоретичні засади фінансового моніторингу в банківській системі України

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-04-23
Автори
Ролінський, Олександр Володимирович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво ПП «Астрая»
Інструкція
На сьогоднішній день спостерігається кардинальна перебудова як фінансової так, і зокрема, банківської сфер. Зростання міжнародних фінансових ринків і збільшення різноманітності фінансових інструментів забезпечили банкам ширший доступ до грошових ресурсів. У той же час продовжується розширення ринків і можливостей для створення нових продуктів і послуг. Запропоновано, для підвищення ефективності фінансового моніторингу на перспективу - імплементація Директиви ЄС 2015/849, яка розширить коло заходів, що повинні провадити країни-члени ЄС для запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, встановлення вимог до прозорості інформації про бенефіциарних власників компаній тощо. Також необхідним постає впровадження міжнародного досвіду у цій сфері з адаптацією до сучасних умов нашої країни та міжнародне співробітництво.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, банківська система, суб’єкт господарювання, фінансовий контроль, легалізація, міжнародний досвід
Бібліографічний опис
Ролінський О. В., Власюк С. А., Гриценко А. С. Теоретичні засади фінансового моніторингу в банківській системі України.Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с