INFLUENCE OF INNOVATION FACTOR IN ECONOMIC DYNAMICS IN EUROPE

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Ревуцька, Алла Олександрівна
Новак, Інна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сумський державний університет
Інструкція
In the article evaluated the relationship of indicators of innovation and economic development in Europe. A high level of dependence between index innovation and terms of GDP per capita (PPP). Established most significant factors affecting the level of economic development of the innovation analyzed for a set of European countries in general and Ukraine in particular. В статті здійснено оцінку взаємозв'язку індикаторів рівня інноваційного та економічного розвитку у країнах Європи. Виявлено високий рівень залежності між індексом інноваційного розвитку та показником ВВП на душу населення (за ПКС). Встановлено найбільш вагомі чинники впливу на рівень економічного розвитку в частині інноваційної діяльності для сукупності аналізованих європейських країн загалом та України зокрема.
Опис
Ключові слова
innovations, innovative development, economic growth, European countries, rating, correlation connection, економічне зростання, країни Європи, рейтинг, кореляційний зв'язок, інновації, інноваційний розвиток
Бібліографічний опис
Смолій Л.В. Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи / Л.В. Смолій, А.О. Ревуцька, І.М. Новак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 247-258 (Web of Science).