Екологічна оцінка якості питної води децентралізованого та централізованого водопостачання смт. Голованівськ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Drinking water supply Golovanovsk, which is carried out from centralized and decentralized sources, is overwhelmingly environmentally safe in terms of organoleptic characteristics, as well as the pH, the content of fluorine, nitrites, magnesium, total iron, ammonium. The water of almost all the studied water supply objects is characterized by high overall hardness, so it should be classified as solid (overall hardness 8-12 mg-eq / l) and very solid (above 12.0 mg-eq / l). There is also an excess of calcium in all the studied water sources, which is unfavorable in terms of its negative impact on human health.
Опис
Питне водопостачання смт. Голованівськ, що здійснюється із централізованих та децентралізованих джерел, є в переважаючій більшості екологічно безпечним за органолептичними показниками, а також рН, вмісту фтору, нітритів, магнію, заліза загального, амонію. Вода майже всіх досліджених об’єктів водопостачання характеризується високою загальною твердістю, тому її слід віднести до категорії твердої (загальна твердість 8-12 мг-екв/л) та дуже твердої (вище 12,0 мг-екв/л). Також спостерігається перевищення вмісту кальцію на всіх досліджених вододжерелах, що несприятливо з точки зору негативного впливу на здоров’я людей.
Ключові слова
екологія, вода
Бібліографічний опис
Світовий В.М. Екологічна оцінка якості питної води децентралізованого тоа централізованого водопостачання смт. Голованівськ/ В.М. Світовий, Ю.О. Смуток// Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених. - Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, - 2012. - Ч. 1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. - С. 93