Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6918
Title: Екологічна оцінка якості питної води децентралізованого та централізованого водопостачання смт. Голованівськ
Other Titles: Environmental assessment of drinking water quality of decentralized and centralized water supply Golovanivsk
Authors: Світовий, Валерій
Keywords: екологія
вода
Issue Date: 2012
Publisher: Уманський НУС
Citation: Світовий В.М. Екологічна оцінка якості питної води децентралізованого тоа централізованого водопостачання смт. Голованівськ/ В.М. Світовий, Ю.О. Смуток// Матеріали всеукраїнської конференції молодих учених. - Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, - 2012. - Ч. 1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. - С. 93
Abstract: Drinking water supply Golovanovsk, which is carried out from centralized and decentralized sources, is overwhelmingly environmentally safe in terms of organoleptic characteristics, as well as the pH, the content of fluorine, nitrites, magnesium, total iron, ammonium. The water of almost all the studied water supply objects is characterized by high overall hardness, so it should be classified as solid (overall hardness 8-12 mg-eq / l) and very solid (above 12.0 mg-eq / l). There is also an excess of calcium in all the studied water sources, which is unfavorable in terms of its negative impact on human health.
Description: Питне водопостачання смт. Голованівськ, що здійснюється із централізованих та децентралізованих джерел, є в переважаючій більшості екологічно безпечним за органолептичними показниками, а також рН, вмісту фтору, нітритів, магнію, заліза загального, амонію. Вода майже всіх досліджених об’єктів водопостачання характеризується високою загальною твердістю, тому її слід віднести до категорії твердої (загальна твердість 8-12 мг-екв/л) та дуже твердої (вище 12,0 мг-екв/л). Також спостерігається перевищення вмісту кальцію на всіх досліджених вододжерелах, що несприятливо з точки зору негативного впливу на здоров’я людей.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6918
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.jpeg502,89 kBJPEGView/Open
2.jpeg3,21 MBJPEGView/Open
3.jpeg971,03 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.