ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВІДХОДАХ КРОЛЕФЕРМИ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-01
Автори
Безділь, Роман Васильович
Пушкарьова-Безділь, Тетяна Миколаївна
Щетина, Марина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Львів : РВВ НЛТУ України
Інструкція
Наведено результати досліджень вмісту важких металів (кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, марганцю, нікелю, свинцю та цинку) у відходах кролеферми – гної кролів та екологічну оцінку його утилізації (шляхом вермикомпостування) за вмістом цих еле- ментів. За величинами концентрації у гної кролів важкі метали розмішувалися у такій послідовності: марганець > залізо > цинк > мідь > свинець > хром > нікель > кобальт > кадмій. При цьому встановлено досить високі рівні марганцю (перевищення ГДК у ґрунті в 1,9 раза) та цинку (перевищення ГДК у ґрунті у 3,9 раза). Концентрація інших важких металів не перевищувала ГДК. Під час використання гною із кролеферми пот- рібно враховувати наявність у ньому високих концентрацій цинку та марганцю.
Опис
Наведено результати досліджень вмісту важких металів (кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, марганцю, нікелю, свинцю та цинку) у відходах кролеферми – гної кролів та екологічну оцінку його утилізації (шляхом вермикомпостування) за вмістом цих еле- ментів. За величинами концентрації у гної кролів важкі метали розмішувалися у такій послідовності: марганець > залізо > цинк > мідь > свинець > хром > нікель > кобальт > кадмій. При цьому встановлено досить високі рівні марганцю (перевищення ГДК у ґрунті в 1,9 раза) та цинку (перевищення ГДК у ґрунті у 3,9 раза). Концентрація інших важких металів не перевищувала ГДК. Під час використання гною із кролеферми пот- рібно враховувати наявність у ньому високих концентрацій цинку та марганцю.
Ключові слова
важкі метали, кролеферма, гній, вермикультура, субстрат
Бібліографічний опис
Безділь Р.В. ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВІДХОДАХ КРОЛЕФЕРМИ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ / Р.В. Безділь, Т.М. Пушкарьова-Безділь, М.А. Щетина // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 162-171.