Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2367
Title: ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВІДХОДАХ КРОЛЕФЕРМИ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ
Authors: Безділь, Роман Васильович
Пушкарьова-Безділь, Тетяна Миколаївна
Щетина, Марина Анатоліївна
Keywords: важкі метали
кролеферма
гній
вермикультура
субстрат
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Львів : РВВ НЛТУ України
Citation: Безділь Р.В. ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВІДХОДАХ КРОЛЕФЕРМИ ТА ЇХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ / Р.В. Безділь, Т.М. Пушкарьова-Безділь, М.А. Щетина // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 162-171.
Series/Report no.: ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ;Вип. 26.1.
Abstract: Наведено результати досліджень вмісту важких металів (кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, марганцю, нікелю, свинцю та цинку) у відходах кролеферми – гної кролів та екологічну оцінку його утилізації (шляхом вермикомпостування) за вмістом цих еле- ментів. За величинами концентрації у гної кролів важкі метали розмішувалися у такій послідовності: марганець > залізо > цинк > мідь > свинець > хром > нікель > кобальт > кадмій. При цьому встановлено досить високі рівні марганцю (перевищення ГДК у ґрунті в 1,9 раза) та цинку (перевищення ГДК у ґрунті у 3,9 раза). Концентрація інших важких металів не перевищувала ГДК. Під час використання гною із кролеферми пот- рібно враховувати наявність у ньому високих концентрацій цинку та марганцю.
Description: Наведено результати досліджень вмісту важких металів (кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, марганцю, нікелю, свинцю та цинку) у відходах кролеферми – гної кролів та екологічну оцінку його утилізації (шляхом вермикомпостування) за вмістом цих еле- ментів. За величинами концентрації у гної кролів важкі метали розмішувалися у такій послідовності: марганець > залізо > цинк > мідь > свинець > хром > нікель > кобальт > кадмій. При цьому встановлено досить високі рівні марганцю (перевищення ГДК у ґрунті в 1,9 раза) та цинку (перевищення ГДК у ґрунті у 3,9 раза). Концентрація інших важких металів не перевищувала ГДК. Під час використання гною із кролеферми пот- рібно враховувати наявність у ньому високих концентрацій цинку та марганцю.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2367
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdfОсновна стаття275,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.