Сільська місцевість та новий адміністративно-територіальний устрій України

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Вид.-поліграф.центр «Візаві»
Інструкція
У основу формування нового адміністративного устрою України повинні бути покладені обєктивні механізми процесу територіальної організації суспільства. Їх головним результатом є формування елементів територіальної структури, яка формується під впливом як екологічних, так і економічних законів. Сільська місцевість України повинна утворювати головні підвалини нового АТУ, оскільки саме сільська родина, яка вже давно гармонізувалась з природними ландшафтами є головною рушійною силою державотворення в Україні.
Опис
Дана стаття входить до циклу авторських робіт, присвячених екологізації сільського господарства України.
Ключові слова
Сільська місцевість, адміністративно-територіальний поділ, екологічні основи АТУ, регіоналізація, територіальна структура
Бібліографічний опис
Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ./Під ред..д.е.н.,проф..О.О.Непочатенко. – Умань: Вид.-поліграф.центр «Візаві», 2015.- 424 с. – С.С.71-79