Вплив виробничого типу сільського господарства на родючість ґрунтів

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: Редакційно-видавничий відділ Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
Намагання «вписати» сільськогосподарську діяльність в наявний біокліматичний потенціал має давню історію, а методика таких досліджень має багаторічні напрацьовані традиції. Ідея відповідності певної галузі сільського господарства тому природному ландшафту, в якому вона розвивається, (рівень зональності) пронизує найвідоміші класичні роботи В.В.Докучаєва, М.І.Вавілова, О.С. Єрмолова, О.В.Чаянова, О.М.Челінцева. Селянин, його сім’я, усі домашні тварини і сільськогосподарські угіддя споконвіку «гармонізувались» у таку-собі екосистему, баланс речовини у якій був «замкнений» на певний природний ландшафт. Спільною рисою для виробничих типів господарств, що формуються у лісостепу України, є переважний розвиток ґрунтовиснажливих галузей рослинництва (переважно олійних та буряка), які без екологічної «підтримки» галузями тваринництва сприяють катастрофічній втраті ґрунтами їхньої природної родючості.
Опис
Тези доповіді на міжнародній конференції
Ключові слова
виробничий, тип, грунт, родючість
Бібліографічний опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогоспо-дарського виробництва», 23-24 жовтня 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017.- 390 c.- С.С.306-309.