Лексико-семантичне поле "освіта" в англійській та українській мовах та проблема перекладної взіємовідповідності освітньої лексики

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Комісаренко, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У статті досліджуються спеціальні лексичні елементи й терміни, що належать до освітньої лексики британського та американського національних варіантів англійської та української мов. З'ясовано характер перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов на основі порівняльного аналізу. Визначено типові способи і прийоми перекладу англійських термінів системи освіти.
Опис
Ключові слова
лексико-семантичне поле "освіта", взаємовідповідність, порівняльний аналіз
Бібліографічний опис
Комісаренко Н.О. Лексико-семантичне поле «освіта» в англійській та українській мовах та проблема взаємовідповідності освітньої лексики / Н.О. Комісаренко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 22. – Том 1. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – С. 207–211.