Ґрунтові умови та врожайність повторно вирощуваного яблуневого саду за довготривалого удобрення

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Яковенко, Роман Володимирович
Копитко, Петро Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
УНУС
Інструкція
Розглянуто результати досліджень впливу довготривалого удобрення на основні показники родючості темно-сірого опідзоленого важкосуглинкового ґрунту та врожайність повторно вирощуваних дерев яблуні сортів Айдаред (на насіннєвій і вегетативній (М4) підщепах) і Кальвіль сніговий (на насіннєвій підщепі). Впродовж 85-річного періоду вирощування першого і другого покоління яблуні в дослідному саду застосовувалися органічне (40 т/га гною ВРХ), мінеральне удобрення (N120Р120К120) та їх поєднання (20 т/га гною + N60Р60К60), які вносили в старому насадженні раз у два роки восени під оранку в міжряддях на 18–20 см, а в новому повторному: гній, фосфорні та калійні добрива так само, а азотні половинними дозами щорічно навесні під культивацію чи дискування на глибину 12–15 см. Встановлено, що органічне добриво краще, ніж мінеральні, забезпечувало формування показників родючості ґрунту (вміст гумусу і рухомих сполук та форм елементів живлення, реакцію ґрунтового середовища) й урожайності дослідних дерев яблуні, яка за всі роки плодоношення перевищила сумарні показники врожаю плодів Кальвіля снігового і Айдареда на насіннєвій та вегетативній підщепах, відповідно, на 34,8, 27,7 та 23,4 % порівняно з урожайністю на контрольних не удобрюваних ділянках і на 16,0, 15,8 та 13,2 % – на удобрюваних N120Р120К120.
Опис
Ключові слова
ґрунтові умови, яблуня, врожайність, удобрення, повторне вирощування дерев яблуні, Айдаред, Кальвіль сніговий, М4
Бібліографічний опис
Копитко П.Г. Яковенко Р.В. Ґрунтові умови та врожайність повторно вирощуваного яблуневого саду за довготривалого удобрення. Зб. наук. праць УНУС. 2021. № 98. С. 34 47. DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-34-47