Кафедра плодівництва і виноградарства

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 288
 • Матеріал
  АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.) В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  (Збірник Уманського національного університету садівництва, 2023-12-13) М. М. БУЦИК ; Р. В. ЯКОВЕНКО ; Р. М. БУЦИК ; А. М. ЧАПЛОУЦЬКИЙ
  У статті наведено результати аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури стосовно перспектив сучасного вирощування садивного матеріалу суниці. Виділено ключові вимоги до якості розсади суниці та перспективи їх вирішення відповідно до завдань виробництва. Встановлено, що різноманіття ґрунтового покриву України та необхідність великих об’ємів якісної розсади суниці потребують удосконалення прийомів її вирощування на важких ґрунтах Правобережного Лісостепу України. Недостатньо вивченим залишається питання вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою, який має значну низку переваг порівняно з традиційною технологією в умовах сучасної інтенсивної культури суниці. Тому, актуальним питанням є підвищення продуктивності маточних насаджень і якості садивного матеріалу суниці, вирощуваної на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу України, що потребує проведення об’ємних досліджень для оптимізації технології вирощування розсади цієї культури.
 • Матеріал
  ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ТА СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ
  (Збірник наукових праць Уманського НУС, 2023-11-13) А. М. ЧАПЛОУЦЬКИЙ ; Р. М. БУЦИК
  У дослідженні проаналізовано вплив форм крони та строку їх обрізування на рівні формування продуктивності дерев яблуні сорту Фуджі та Хоней Крісп вирощених на карликовій підщепі М9. Встановлено що кількість квіток та кількість зав’язі переважала у дерев сорту Фуджі на 17% та 18% відповідно, порівняно з насадженнями сорту Хоней Крісп. Також виявлено загальна тенденція щодо зменшення кількості квіток та зав’язі, у дерев обох досліджуваних сортів, в результатів формування корони французька вісь та збільшення їх значень в результаті формування крони балерина. Запровадження додаткового літнього обрізування сприяє збільшенню рівня квіток та зав’язі, проте істотного впливу досліджуваних факторів на значення рівня корисної зав’язі не виявлено
 • Матеріал
  Features of the growth of shoots of apple trees depending on the shape of the crown and the term of pruning
  (Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden, 2024-02-13) Chaploutskyi A
 • Матеріал
  Features of the growth of shoots of apple trees depending on the shape of the crown and the term of pruning
  (Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden., 2024-02-13) Chaploutskyi A
 • Матеріал
  FORMATION OF PRODUCTIVITY OF APPLE TREES DEPENDING ON THE METHOD AND TIME OF CROWN PRUNING
  (VІІІ International scientific and practical conference Scientific research as a mechanism of effective human development, 2024-02-02) Andrii Chaploutskyi