Зовнішньоторгівельний баланс продукції сільського господарства і продовольства України: проблеми та перспективи

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
АГРОСВІТ
Інструкція
У роботі досліджено теоретичні та практичні підходи щодо визначення суті та проблемних аспектів у зовнішньоторгівельній діяльності, всебічно проаналізовано зовнішньоекономічні відно сини підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі виробництва, визначено роль і місце міжнародного співробітництва в системі глобалізації. Виділено структурні особливості фун кціонування світового аграрного ринку. Визначено місце продукції вітчизняного аграрного ринку в світовій продовольчій системі та маркетингову позицію вітчизняних підприємств у зовнішньотор гівельному балансі продукції сільського господарства і продовольства. Обгрунтовано методичні засади удос коналення зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи подальшого підви щення конкурентоспроможності продукції. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення на прямів активізації зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної співпраці Украї ни, які забезпечуватимуть збалансованість економіки та рівноваги на внутрішньому ринку.
Опис
Ключові слова
управління, зовнішня торгівля, продовольча безпека, агропродовольчий підкомплекс
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Зовнішньоторговельний баланс продукції сільського господарства і продовольства України: проблеми та перспективи / Л.В. Клименко// Агросвіт. – 2013. – №5. – С. 2-9