Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1044
Title: Зовнішньоторгівельний баланс продукції сільського господарства і продовольства України: проблеми та перспективи
Other Titles: ZOVNISHNETORGIVEL'NIY BALANCE OF PRODUCTS OF AGRICULTURE AND FOOD OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Authors: Клименко, Лідія Василівна
Keywords: управління
зовнішня торгівля
продовольча безпека
агропродовольчий підкомплекс
Issue Date: 2013
Publisher: АГРОСВІТ
Citation: Клименко Л.В. Зовнішньоторговельний баланс продукції сільського господарства і продовольства України: проблеми та перспективи / Л.В. Клименко// Агросвіт. – 2013. – №5. – С. 2-9
Abstract: У роботі досліджено теоретичні та практичні підходи щодо визначення суті та проблемних аспектів у зовнішньоторгівельній діяльності, всебічно проаналізовано зовнішньоекономічні відно сини підприємств агропромислового комплексу на сучасному етапі виробництва, визначено роль і місце міжнародного співробітництва в системі глобалізації. Виділено структурні особливості фун кціонування світового аграрного ринку. Визначено місце продукції вітчизняного аграрного ринку в світовій продовольчій системі та маркетингову позицію вітчизняних підприємств у зовнішньотор гівельному балансі продукції сільського господарства і продовольства. Обгрунтовано методичні засади удос коналення зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи подальшого підви щення конкурентоспроможності продукції. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення на прямів активізації зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної співпраці Украї ни, які забезпечуватимуть збалансованість економіки та рівноваги на внутрішньому ринку.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1044
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
agrosvit_2013_5_2.pdfСтаття "ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"529.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.