Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення олії екструзією з наступним пресуванням

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-10-10
Автори
Ткаченко, Геннадій Володимирович
Осокіна, Ніна Максимівна
Ярошенко, Володимир Володимирович
Янюк, Тетяна Іванівна
Марцун, Олександр Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
Інструкція
В основу корисної моделі покладено сушіння насіння сої в два етапи з плющенням на другому.
Опис
Ключові слова
сушіння, соя, олія, ДСП-32ОТ
Бібліографічний опис
Пат. 110507 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20 Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. – №201604102 ; заявл. 14.04.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19