Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6345
Title: Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення олії екструзією з наступним пресуванням
Authors: Ткаченко, Геннадій Володимирович
Осокіна, Ніна Максимівна
Ярошенко, Володимир Володимирович
Янюк, Тетяна Іванівна
Марцун, Олександр Миколайович
Keywords: сушіння
соя
олія
ДСП-32ОТ
Issue Date: 10-Oct-2016
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
Citation: Пат. 110507 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20 Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. – №201604102 ; заявл. 14.04.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19
Abstract: В основу корисної моделі покладено сушіння насіння сої в два етапи з плющенням на другому.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6345
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
плющення.pdf171,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.