Соціально-філософське осмислення соціалізму: яким він уявлявся століття тому

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Шатохін, Анатолій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Видавництво "Міленіум"
Інструкція
Вводиться в науковий обіг важливе і цікаве джерело з історії політичної думки " Справочная книга социалиста" (1906)., зокрема оцінки змісту терміну і поглядів на природу соціалізму політичних діячів минулого століття.
Опис
Ключові слова
Соціалізм, історія політичної думки, громадянське суспільство
Бібліографічний опис
Шатохін А.М. Соціально-філософське осмислення соціалізму: яким він уявлявся століття тому / А.М. Шатохін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність (до 60*річчя кафедри філософії НУБіП Украпїни): Зб.наукових праць міжнар.наук.-практ.конф.,_ К.: Міленікм, 2017. - С.231-232.