BUSINESS ACCOUNTING OF EXPENSES ON MACHINE AND TRACTOR FLEET AND IMPROVEMENT OF ITS DOCUMENTARY SUPPORT

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-08
Автори
Михайловина, Світлана Олексіївна
Шайко, Олена Григорівна
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВНЗ "Національна академія управління"
Інструкція
The article considers the issues of formation of accounting the information on expenses of machine and tractor fleet at farm enterprises. The reasonability and opportunity of eliminating the detected drawbacks in performing business accounting in the sphere under research have been substantiated. The measures to optimize documentary support and improve analytical accounting have been developed.
Опис
У статті розглянуто проблеми формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано доцільність та можливість усунення виявлених недоліків в обліковій роботі на даній ділянці. Розроблено заходи щодо оптимізації документального забезпечення та удосконалення аналітичного обліку.
Ключові слова
accounting, production expenses, machine and tractor fleet, primary accounting
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми еономіки : Наук.–економ. журн. — К. : ВНЗ "Національна академія управління"», 2015. — № 8. — С. 372 - 379.