Сучасна парадигма територіального планування

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, УНУС
Інструкція
В статті розглянута еволюція окремих поглядів і напрацювань з територіального планування науковців і наукових шкіл як вітчизняних, так і закордонних. Цей потужний напрям розвитку сучасної науки представляють спеціалісти різних наук. Проте, єдине що їх об’єднує - це територія, яка традиційно є головним об’єктом і предметом географічних досліджень. Попри давній вік даного наукового напряму, є впевненість у одному - на тлі сучасних дискусій про новий адміністративно-територіальний устрій (як віддзеркалення процесу державотворення) актуальність досліджень з територіального планування буде лише зростати.
Опис
Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції
Ключові слова
територіальний, планування, парадигма, землеустрій
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми управління територіальним розвитком: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Умань, 13–14 квітня 2017 р.). – Умань, УНУС, 2017. – 168 с. – С.С.85-88.