Сформованість готовності викладачів аграрних ВНЗ до формування професійної комунікативної компетентності студентів

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФОП Жовтий О. О.
Інструкція
В статті аналізується один із домінуючих напрямів удосконалення підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю – запровадження у вищих аграрних навчальних закладах системи розвитку професійної комунікативної компетентності викладачів. Важливу роль у дослідженні поставленої проблеми відіграє особистість викладача. Робота викладачів вищих аграрних закладів освіти спрямована на організацію цілеспрямованої роботи зі студентами в напрямі збагачення їхнього словникового запасу з майбутнього фаху й удосконалення професійної комунікативної компетентності.
Опис
Ключові слова
майбутні фахівці аграрного профілю, професійна комунікативна компетентність, викладачі-аграрники, компетентнісний підхід
Бібліографічний опис
Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. - Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. - Випуск 9. - Частина 2. - С. 161– 166.