ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-01
Автори
Чукіна, Іванна Валеріївна
Коваленко, Григорій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
Обґрунтовано необхідність вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Визначальним для діяльності аграрного підприємства є дотримання принципів маркетингу. Принципи маркетингу повинні стати головними в управлінні, тому що практично всім аграрним підприємствам в умовах ринкової економіки основну увагу доводиться приділяти питанням реалізації товару, підвищенню прибутковості виробництва, враховувати наявність конкурентів, коливання цін на основні товари. Встановлено, що запровадження ефективного маркетингового управління конкурентоспроможністю є першочерговим завданням вітчизняних аграрних підприємств, адже підприємство, яке прагне досягти переваги на ринку, більшою мірою орієнтоване на споживача. Важливу роль у вдосконаленні системи управління маркетинговою діяльністю відіграє фінансова політика, яка стосується всіх сфер економічної діяльності аграрних підприємств. Вдосконалення в системі управління маркетингом потребує кадрове забезпечення для аграрних підприємств. Проблемою залишається питання інвестиційного забезпечення інфраструктурних складових аграрних підприємств у системі управління маркетингом. Практика діяльності аграрного підприємництва показує, що маркетингові комунікації сприймаються, як допоміжна діяльність, часто ототожнюються лише з просуванням продукції, застосовуються відособлено, а не в комплексі з іншими елементами управління маркетингом. Важливим недоліком організації діяльності аграрних підприємств є відсутність маркетингової служби. Створення і організація діяльності служби маркетингу аграрних підприємств – необхідна, але недостатня передумова для забезпечення ефективного маркетингового обслуговування галузі. До шляхів удосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств крім створення повноцінних відділів маркетингу, необхідно віднести розробку і здійснення маркетингової стратегії аграрних підприємств. Ефективна система управління маркетингом може забезпечити прибутковість аграрного підприємства на довгострокову перспективу та його стабільне становище на ринку.
Опис
Ключові слова
Ключові слова: аграрні підприємства; управління маркетинговою діяльністю; шляхи вдосконалення.
Бібліографічний опис
Коваленко Г.О., Чукіна І.В. Вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Ефективна економіка № 1 .http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/88.pdf