ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві»
Інструкція
Функціонування туристичного бізнесу в Україні напряму пов’язане з розвитком і реалізацією правових норм, які спрямовані на підвищення гарантій та ефективності захисту прав і законних інтересів туристів. Вирішення питань, пов’язаних із задоволенням інтересів подорожуючих осіб (туристів) та ефективності розвитку всієї туристичної сфери взагалі має відбуватись виключно в правовому руслі. Неповнота і суперечності правових норм, недостатня розробленість понятійного апарату є причиною спірних ситуації у туристичній галузі.
Опис
Важливими нині для вирішення є ряд питань на рівні держави. На законодавчому рівні сьогодні потрібними є нормативні важелі спрощення низки процедур. Необхідними є кроки державних органів влади у напрямку підтримки туристичного бізнесу, а лише потім очікування від нього наповнення бюджету і забезпечення контролю виконання норм. Нагальним зараз є створення реєстру всіх суб’єктів туристичної діяльності. Потребують змін ліцензування туристичних операторів на внесення їх до реєстру і відповідність їх вимогам, зокрема і по фінансовому забезпеченню.
Ключові слова
туризм, туристична діяльність, державне регулювання
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Правове регулювання державної підтримки туристичної діяльності. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно- ресторанної індустрії: збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції, 27-28 травня 2021 р., Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – С. 249-251