Державне регулювання зайнятості сільського населення

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава
Інструкція
У сучасних умовах зайнятість населення є одним з пріоритетних напрямів державної політики, тому питання організації відтворення трудових ресурсів у сільському господарстві є актуальним. У ринковій економіці спостерігаються структурні зміни в зайнятості населення, зокрема знижується частка зайнятих в виробничих галузях, серед яких сільське господарство і зростає в сфері послуг
Опис
In modern conditions, employment is one of the priorities areas of public policy, so the issue of organizing the reproduction of labor resources in agriculture is relevant. In a market economy, there are structural changes in employment, in particular declining the share of those employed in manufacturing, including agriculture, is growing in services.
Ключові слова
державне регулювання, сільськогосподарське виробництво, аграрний сектор, безробіття, зайнятість, розвиток сільських територій
Бібліографічний опис
Осіпова А.А. Державне регулювання зайнятості сільського населення. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). ПДАА, 2020. С. 218–222.