Напрями удосконалення управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Халахур Ю.Л., Клименко Л.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Інструкція
У статті наголошено на важливості управління персоналом у закладах готельно-ресторанного гос подарства. Зазначено, що окрім традиційних методів, керівникам доцільно використовувати сучасні. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів командоутворення, оскільки саме ефективна команда є конкурентною перевагою закладів на ринку. Вказано основні матеріальні та нематеріальні мотиватори праці персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, проаналізовано середній рівень заробітної плати працівників даної сфери. Успіх управлінського спілкування визначається наявністю комунікативної компетентності в керівників. У статті зазначені основні характеристики спеціаліста в галузі комунікацій. Наголошено, що на ринку праці нині цінуються працівники, які поряд із професійними знаннями, володіють гнучкими соціально-комунікативними навичками.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Халахур Ю.Л., клименко Л.В. Напрями удосконалення управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства. Держава та регіони. 2023. № 1 (127). С. 77-81.