АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-03
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Нещадим Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Гальвентика
Інструкція
Індустрія гостинності є однією з основних складових економіки України. В умовах сьогодення сфера обслу- говування, як і будь-яка інша, постійно трансформується під впливом глобалізації та інтеграції процесів. Так, впровадження інформаційних технологій на підприємствах індустрії гостинності та їх ефективне функціону- вання є індикатором позитивних змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації міжнарод- них зв'язків та інтеграції країни у світову спільноту. Сучасний інформаційний розвиток суспільства переживає інноваційно-технологічні, орієнтовані перетворення, зокрема це стосується сфери обслуговування. Основною метою даних перетворень виступає в першу чергу зручність, доступність, мобільність, проінформованість і гарні відносини зі своїми клієнтами.
Опис
Запровадження сучасних сервісних ІТ-технологій являє собою глобальні системи бронювання та CRM системи. Вони дозволяють клієнту обрати для себе найзручніший варіант проживання, враховуючи всі переваги. Основою технології CRM є накопичення інформації про клієнта та управління цими даними. Бази даних клієнтів дозволяють детально вивчати цільову аудиторію готелю, прогнозувати попит на послуги, проводити ефективну маркетингову політику.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нещадим, Л., & Тимчук, С. (2022). АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-38