ОЦИФРУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЯК ВАЖІЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-04-20
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КНУКіМ
Інструкція
Розвиток туризму в час цифрового розвитку суспільства вимагає включення туристичних ресурсів у цифровий простір. Пандемія прискорила процес цифрової трансформації та формування новітніх проектів в Україні та усьому світі. Світова тенденція з пришвидшення процесу цифрової трансформації вплинула також на туристичний сектор. Зникнення об’єктів культурної спадщини та їх руйнація з ряду причин є важелем для впровадження процесу оцифровання задля збереження історико-культурних об’єктів у цифровому форматі та подальшому їх відновленню.
Опис
Збереження культурної спадщини залишається одним із найпроблемніших напрямків діяльності у сфері культури, оскільки її об’єкти доносять до нас цінності часу та автентичність своїх об’єктів з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, художнього погляду, наукової чи художньої точки зору занадто крихкий. Актуальним залишається створення ефективної системи охорони пам’яток історії та культури для вирішення існуючих інституційно-правових та організаційних питань, що негативно впливають на реалізацію національної політики у цій сфері. Тому оцифрування, охорона та популяризація культурної спадщини є необхідними та має значний економічний потенціал і перспективи для розвитку туризму.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Оцифрування культурної спадщини України як важіль розвитку туризму. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, м. Київ, 19-20 квітня 2022 р. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2022. С.177-181.