Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Любич, Віталій Володимирович
Полянецька, Ірина Олегівна
Воробйова, Наталія Василівна
Новіков, Володимир Вікторович
Возіян, Валерія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Український інститут інтелектуальної власності
Інструкція
Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці включає виділення двох проб зерна по 10-20 шт., висушування до постійної маси за температури 105 °C, стерилізацію розчином КМnO4 або 5 % розчином NaClO, або Са(СlО)2, або 0,1 % сулеми, витримування в чашках Петрі впродовж 3-4 год. за температури 45 °C, видалення зародку, повторне висушування за температури 105 °C, розтирання в ступці. Тонкорозтертий шрот на ситі відразу промивають легким струменем кип'яченої води температурою 95-105 °C.
Опис
Ключові слова
ендосперм, тритикале
Бібліографічний опис
Пат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.