Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6143
Title: Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці
Authors: Господаренко, Григорій Миколайович
Любич, Віталій Володимирович
Полянецька, Ірина Олегівна
Воробйова, Наталія Василівна
Новіков, Володимир Вікторович
Возіян, Валерія Валеріївна
Keywords: ендосперм
тритикале
Issue Date: 2016
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності
Citation: Пат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
Abstract: Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці включає виділення двох проб зерна по 10-20 шт., висушування до постійної маси за температури 105 °C, стерилізацію розчином КМnO4 або 5 % розчином NaClO, або Са(СlО)2, або 0,1 % сулеми, витримування в чашках Петрі впродовж 3-4 год. за температури 45 °C, видалення зародку, повторне висушування за температури 105 °C, розтирання в ступці. Тонкорозтертий шрот на ситі відразу промивають легким струменем кип'яченої води температурою 95-105 °C.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6143
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
визначення вмісту ендосперму.pdfПат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці 159,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.