Розвиток інфраструктури фермерських господарств

Немає доступних мініатюр
Дата
2010-06
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманське видавничо-поліграфічне підприємство
Інструкція
В умовах інтеграції України до міжнародних структур одним із завдань агропромислового комплексу є нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку сільськогосподарської продукції та збереження і підвищення рівня життя сільського населення. В аграрній сфері найбільш ринково-адаптаційні можливості має сектор приватних господарств населення, який утримує позитивні темпи зростання виробництва навіть у роки економічної кризи. Тому фермерські господарства як одна з найбільш пристосованих до ринку форм господарювання, забезпечуючи високий рівень працевлаштування в сільських громадах, з року в рік підвищують обсяги валового виробництва за рахунок запро-вадження енергозберігаючих технологій та виробництва екологічно чистої конкуре-нтоздатної сільськогосподарської продукції. Важливу роль в цьому відіграє внутрі-шньогосподарська інфраструктура.
Опис
Для забезпечення успішного функціонування фермерських господарств важливу роль відіграє такий підрозділ виробничої інфраструктури як технічне забезпечення. Але для формування матеріально-технічної бази фермерські господарства інколи не мають достатнього капіталу.
Ключові слова
фермерське господарство, інфраструктура, сільське господарство, економіка, АПК, спеціалізація, виробництво
Бібліографічний опис
Тимчук С.В. Розвиток інфраструктури фермерських господарств : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Світлана Володимирівна Тимчук . – Вінниця : Б.в., 2010 . – 20 с.