Параметри колоса сортозразків різних видів пшениці

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-03
Автори
Новак, Жанна Миколаївна
Полянецька, Ірина Олегівна
Діордієва, Ірина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
пшениця, сортозразок, колос
Бібліографічний опис
Новак Ж. М., Полянецька І. О., Діордієва І. П. Параметри колоса сортозразків різних видів пшениці. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С.167-171.