УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Збірник наукових праць ДНУ
Інструкція
На основі проведеного аналізу виявлено, що удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю можливе за рахунок врегулювання цінової, протекціоністської та митної політики держави; широкого застосування пільгового кредитування та оподаткування; розробки та реалізації інвестиційних проектів; фінансування програм розвитку птахівництва; розвитку галузі кормовиробництва; підвищення купівельної спроможності громадян.
Опис
На основе проведенного анализа виявлено, что совершенствование системы управления внешнеэкономической деятельностью в птицеводстве возможно за счет урегулирования ценовой, протекционистской и таможенной политики государства; широкого применения льготного кредитования и налогообложения; разработки и реализации инвестиционных проектов; финансированию программ развития птицеводства; развития отрасли кормопроизводства; повышения покупательной способности граждан.
Ключові слова
управління зовнішньоекономічною діяльністю, цінова політика, інвестиції, інновації, ринок продукції птахівництва
Бібліографічний опис
Клименко Л.В. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на ринку продукції птахівництва / Л.В. Клименко// «Економіка: проблеми теорії та практики» Збірник наукових праць ДНУ. – Дніпропетровськ. – 2009. – Випуск 243: 2 том. – С. 175-179.