Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1235
Title: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
Authors: Клименко, Лідія Василівна
Keywords: управління зовнішньоекономічною діяльністю
цінова політика
інвестиції
інновації
ринок продукції птахівництва
Issue Date: 2008
Publisher: Збірник наукових праць ДНУ
Citation: Клименко Л.В. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на ринку продукції птахівництва / Л.В. Клименко// «Економіка: проблеми теорії та практики» Збірник наукових праць ДНУ. – Дніпропетровськ. – 2009. – Випуск 243: 2 том. – С. 175-179.
Abstract: На основі проведеного аналізу виявлено, що удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю можливе за рахунок врегулювання цінової, протекціоністської та митної політики держави; широкого застосування пільгового кредитування та оподаткування; розробки та реалізації інвестиційних проектів; фінансування програм розвитку птахівництва; розвитку галузі кормовиробництва; підвищення купівельної спроможності громадян.
Description: На основе проведенного анализа виявлено, что совершенствование системы управления внешнеэкономической деятельностью в птицеводстве возможно за счет урегулирования ценовой, протекционистской и таможенной политики государства; широкого применения льготного кредитования и налогообложения; разработки и реализации инвестиционных проектов; финансированию программ развития птицеводства; развития отрасли кормопроизводства; повышения покупательной способности граждан.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1235
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdfСтаття у фаховому виданні417.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.