ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Сонько, Сергій Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : ВПЦ «Візаві»
Інструкція
У переліку засобів інформатизації туристичних послуг геоінформаційні технології займають провідне місце. Туристична ГІС – програмно- апаратний комплекс, призначений для збору, управління, аналізу і, відображення просторово-розподіленої інформації про особливості руху туристичного маршруту, ресторанно-готельні комплекси на шляху туристичного трансферу, та ін. Завдяки широкій доступності (реалізована у текстовому редакторі MS Word і не вимагає інсталяції коштовного програмного продукту) розроблена нами ЕГІС дозволяє підтримувати такі головні функції професійних ГІС: - додавати та змінювати різноманітні картографічні об’єкти; - оновлювати інформацію про туристичні об’єкти (додаючи або змінюючи текст гіперпосилань); - редагувати властивості об’єктів (кольори, межі, масштаб, розміри та ін.); - оперативно створювати різноманітні тематичні карти; - друкувати на принтері чи плоттері фрагменти карт; - забезпечувати наглядну демонстрацію результатів роботи органам державного управління, громадськості, потенційним інвесторам.
Опис
Тези Всеукраїнської конференції
Ключові слова
геоінформаційний, система, туризм, діяльність
Бібліографічний опис
Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 31 жовтня 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 228 с. С.С.129-131